من ارگ بمم...


این روزها انگار تاریخ مصرف چسب امیدمان هم سر آمده...

هرچه تکه های شکسته ی خودمان و زندگیمان را با چسب امید به هم میچسبانیم ، باز هم در چشم بر هم زدنی فرو میریزیم!

هر بار سخت تر، هر بار تکه های بیشتر...

این روزها برای قلب های هم آرامش بخواهیم؛

همین...

/ 0 نظر / 82 بازدید