دلتنگ خویشتنم...

گاهی دلم می‌خواهد خودم را بالا بیاورم!

خودم را با تمام نگرانی‌ها و دل‌آشوبه‌ها و مشغله‌های فکری ریز و درشتی که مدت‌هاست مغلمه‌ای شده‌اند در درونم و روی دل و فکرم مانده‌اند؛ نه هضم می شوند، نه دفع!

فقط مانده اند روی دل و فکرم! و دیگر گنجایش بیش از این را ندارم!

برای همین دلم می خواهد خودم را با تمام مشغله های بلاتکلیفم بالا بیاورم و سبک شوم! و در آرامش نفسی تازه کنم!

/ 0 نظر / 104 بازدید