# نوشته_های_drafti

suffring!

من؛ لبهایم؛ بوسیدن را دوست دارم! دوست دارند! آغازی دیگر: من و لبهایم بوسیدن را دوست داریم! و گاهی انگار  بوسه‌ای نزده در لبهایم خشکیده! لبهایم آماس کرده‌اند انگار! چیزی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 41 بازدید